0909247229 Thứ 2 - Thứ 7 | 8hAM - 17hPM
slider

Chiến lược marketing là gì?

22-04-2017
Mục tiêu mà doanh nghiệp muốn đạt được trên thị trường như là khối lượng sản phẩm, thị phần được gọi là mục tiêu Marketing. Con đường mà doanh nghiệp dự định đi để đến được mục tiêu thì gọi là chiến lược marketing, còn được gọi là chiến lược tiếp thị.
Chiến lược marketing là gì ? tại sao cần maket đến như vậy.
Kỹ Năng Marketing
 
·   Quy trình Maketing     
Kế hoạch Marketing :Qui trình chuẩn để thực hiện một chương trình marketing từ A đến Z. Có thể áp dụng không phân biệt ngành nghề hay thị trường.
Mục tiêu Maketing: tiêu marketing là những số liệu cụ thể về cái mà doanh nghiệp bán (sản phẩm, dịch vụ, giải pháp) và bán cho ai (thị trường). Cụ thể như:
 • Doanh thu và lợi nhuận
 • Thị trường và thị phần
 • Thương hiệu và định vị thương hiệu
·         Phân Tích Maketing: Kế hoạch marketing hàng năm cho một ngành hàng thường bao gồm các nội dung: phân tích, xác định mục tiêu, định vị, chiến lược và giải pháp giá trị, kế hoạch triển khai thực hiện và kế hoạch tài chính.
 
 
 •  Phân khúc thị trường Maketing: Xếp khách hàng thành nhóm (market segment) dựa theo động cơ thúc đẩy họ (mua hàng, chọn nguồn cung cấp hàng hoá (sản phẩm, dịch vụ, ý tưởng ...)
 • Xếp khách hàng thành nhóm dựa trên nhu cầu (strategic needs, unmet needs, unsatisfied needs) và hành vi (behavioural segmentation) của họ.
 • Xếp khách hàng thành từng nhóm dựa theo những yếu tố quyết định mà họ đặt ra để (mua hàng hoá, chọn nguồn cung cấp sản phẩm, dịch vụ ...)
·          
Thị trường Mục tiêu: Việc áp dụng phân khúc thị trường, giúp doanh nghiệp có một cái nhìn rõ ràng hơn về thị trường, hiểu rõ hơn về nhu cầu và mong muốn của khách hàng, đồng thời có thể nhìn ra cơ hội kinh doanh. Tuy nhiên, từ những phân khúc mà doanh nghiệp đã "nhìn ra" qua nghiệp vụ phân khúc thị trường, để chọn cho mình một (hay vài) phân khúc (thị trường) mục tiêu, doanh nghiệp cần phải nghiên cứu và đánh giá hai yếu tố dưới đây:
 • Tính hấp dẫn của phân khúc thị trường
 • Lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp
Chú Ý
- Tùy vào đặc điểm của từng nghành hàng mà các CMO có thể điều chỉnh và đưa ra bộ tiêu chí đánh giá cho phù hợp. Đừng lấy râu Ông này cắm cầm Bà kia
 
·         Chiến lược Maketing: Chiến lược marketing là cách mà doanh nghiệp thực hiện để đạt được mục tiêu marketing
·         Maketing Mix:  Marketing mix (phối trộn marketing) về cơ bản thường được triển khai sung quanh 4 yếu tố, thường được gọi là 4P cho dễ nhớ: Sản phẩm (product), Giá (price), Xúc tiến thương mại hay Truyền thông (promotion) và Kênh phân phối (place). Tuỳ vào tình hình thực tế của thị trường mà người ta vận dụng một hay nhiều yếu tố để thực hiện chiến lược thị trường.
 • Giải pháp khách hàng:  Là định nghĩa những giá trị mang lại cho khách hàng.
 • Là sự diễn giải những giá trị mà khách hàng tìm kiếm.
 • Sự đánh đổi mà khách hàng phải quyết định giữa lợi ích mang lại và chi phí bỏ ra.
 • Là điểm kết nối giữa thương hiệu và chiến lược thương hiệu
 • Là khuôn mẫu định hình hoạt động kinh doanh.
Ba yêu cầu cho một đề xuất giá trị
 • Đặc trưng
 • Khác biệt
 • Có thể bảo vệ được
 
Chiến lược xây dựng đề xuất giá trị
 • Xác định giá trị
 • Hàng ngang
 • Hàng dọc
 • Thay thế
 • Kết hợp
 • Đảo ngược
 • Loại bỏ
 • Tăng thêm
 • Sắp xếp lại
Minh chứng giá trị
Để thuyết phục khách hàng, giá trị được tạo ra cần phải được minh chứng.
Phát triển sản phẩm: Bộ phận nghiên cứu phát triển (R&D) sẽ nghiên cứu từ những ý đồ phát thảo để thiết kế cho ra một sản phẩm cụ thể đạt được những yêu cầu về tính năng, nhu cầu của người tiêu dùng.
·         Dịch vụ khách hàng:  Dịch vụ khách hàng là một hệ thống được tổ chức để tạo ra một mối liên kết mang tính liên tục từ khi tiếp xúc với khách hàng lần đầu tiên cho đến khi sản phẩm được giao, nhận và được sử dụng, nhằm làm thoả mãn nhu cầu của khách hàng một cách liên tục.( “Sự hài long của khách hàng là chiến lược của công ty”)
Kênh phân phối: Là chiến lược quan trong nhất để phát triển sản phẩm rất công phu, rất hiệu quả và rất đáng học hỏi.
·       * Chiến lược về giá
·         Truyền thông
·         Quảng cáo
·         Triển khai, thực hiện
·         Lý Luận
·         Chiến lược
·         Thị trường tiêu dùng
·         Thị trường tổ chức
·         Quản trị Maketing
·         Kỹ Năng Maketing
·         Kế hoạch Maketing